Joan Valero

Quis sum

quis sum

 

Joan Valero Molina: Doctor por  la Universitat Autònoma de Barcelona en 2004 con la tesis: “Pere Oller, escultor” (Premio Extraordinario de Doctorado, 2006). De entre los diversos trabajos publicados, adjunto una relación de aquellos que pueden consultarse en línea:

«Acotacions cronològiques i nous mestres a l’obra del claustre de la catedral», D’Art, 1993, pp. 29-41. Enlace
«El contracte del sepulcre del cardenal Berenguer d’Anglesola», Locus Amoenus, 4, 1998-1999, pp. 77-80. Enlace
«Julià Nofre y la escultura del gótico internacional florentino en la Corona de Aragón», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XI, 1999, pp. 59-76. Enlace
«L’etapa gironina de l’escultor Pere de Santjoan», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLII, 2001, pp. 221-236. Enlace
«Pere Sanglada en el context de l’escultura internacional catalana i europea», Locus Amoenus, 6, 2002-2003, pp. 41-55. Enlace
«El sepulcre de Berenguer d’Anglesola i els seus referents en l’escultura funerària europea», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLV, 2004, pp. 687-731. Enlace
«El capitell de la creu de terme del Museu de l’Empordà a Figueres. Ramon Boet i la producció de creus esculpides dels pedrers gironins», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 38, 2005, pp. 231-251. Enlace
«Sança Ximenis de Cabrera i la capella de santa Clara i santa Caterina de la catedral de Barcelona», Locus Amoenus, 8, 2005-2006, pp. 47-66. Enlace
«La marededéu de Segueró: apunts sobre un model de verge sedent a l’entorn del taller de l’escultor Pere Oller», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLVII, 2006, pp. 109-126. Enlace
«La situació artística a Girona durant el primer quart del segle xv», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLIX, 2008, pp. 567-593. Enlace
«El pintor gironí Ramon Solà II i un retaule dedicat a Santa Cristina per a Lloret», Quaderns de la Selva, 20, 2008, pp. 61-72. Enlace
«La font gòtica de Blanes», Quaderns de la Selva, 21, 2009, pp. 195-216. Enlace
«Dues mènsules del Museu de Mataró, procedents del Palau dels Cabrera a Blanes. Reflexions sobre l’escultura en els tallers d’Arnau Bargués», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 96, 2010, pp. 22-34. Enlace
«Pere Torregrossa, Pere Jalopa i la Capella de Sant Sever de la Catedral de Barcelona», Lambard. Estudis d’Art Medieval, XXI (2009-2010),  2010, pp. 157-178. Enlace
«Un grup de relleus gòtics procedents d’un retaule gironí», Miscel·lània en honor de Josep M. Marquès, Girona, 2010, pp. 263-272. Enlace
«L’estàtua de Santa Magdalena de l’església de Serdinyà i la difusió de l’estil de Pere Sanglada a la Catalunya Nord», Viatges a la bellesa, miscel·lània homenatge a Maria Rosa Manote i Clivilles, Retrotabulum Maior, 1, 2015, pp. 139-146. Enlace
«La promoció artística femenina dins del llinatge dels Cabrera a l’època baixmedieval», Lambard. Estudis d’Art Medieval, XXV (2013-2014),  2016, pp. 63-115. Enlace

Compartir...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn