Joan Valero

Speciale Lexicon. Les llotges comercials a la Corona d’Aragó (s. XIV-XVI)

Estudios dedicados a las lonjas medievales de la Corona de Aragón

amazones

amazonfr

amazonit

 

Descripción

MAGDA BERNAUS, JOAN DOMENGE (ed.). Speciale Lexicon. Les llotges comercials a la Corona d’Aragó (s. XIV-XVI), Caracol, 2021, 248 p.
ISBN: 978-8898546985

Marco Rosario Nobile: Editoriale
Magda Bernaus, Joan Domenge: Presentació
Magda Bernaus Vidal: Tot seguint les passes de Guillem Forteza: el cicle arquitectònic de les llotges mercantils, revisat
ARQUITECTURA I ORNAMENTACIÓ
Magda Bernaus Vidal: La llotja de Barcelona: l’origen de les llotges monumentals
Olivier Poisson: La loge de mer de Perpignan
Marià Carbonell Buades: Y acaminant a la volta de Lonja […] demanà si era yglésia. Les paradoxes morfològiques de les façanes de la llotja de Guillem Sagrera
Joan Domenge Mesquida: Observacions iconogràfiques sobre la decoració escultòrica de la llotja de Palma: el primat dels àngels
Arturo Zaragozá Catalán: La lonja de Valencia. Componiendo con maclas y transformaciones, construyendo a la moderna, disponiendo el ornato
Carmen Gómez Urdáñez: La lonja de Zaragoza (1541-1551), en contexto
HISTÒRIA I RESTAURACIÓ
David IguaLuis:  Il loco ove si riducono li mercantti. La llotja de València en la vida urbana dels segles XIV i XV
Juan Vicente García Marsilla: ¿Cuánto cuesta una lonja? El precio de la llotja nova de Valencia y la gestión de su proceso constructivo (1482-1499)
Jacobo Vidal Franquet: Arnau Marco o Jeroni Martorell? La llotja de Tortosa als segles XIV i XX
Miquel Àngel Fumanal Pagès i Josep Maria Gironella Granés: L’anomenada “llotja” de Castelló d’Empúries. Llotja de contractació o dependències de l’hospital dels pobres?
Enric Dilmé Bejarano: Les restauracions vuitcentistes de les llotges de Mallorca i València: similituds i diferències