Joan Valero

Ianua Coeli. Portalades gòtiques a la Corona d’Aragó

Estudios sobre las portadas góticas en los distintos territorios que conformaron la Corona de Aragón

Descripción

FRANCESCA ESPAÑOL, JOAN VALERO (ed.). Ianua Coeli. Portalades gòtiques a la Corona d’Aragó, Institut d’Estudis Catalans, 2020, 424 p.
ISBN: 978-84-9965-520-8

Actas de un congreso internacional dedicado a las portadas góticas de los territorios de la Corona de Aragón. Los primeros estudios se centran respectivamente en Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, para pasar a continuación a estudios más centrados en tipologías, iconografía y obras concretas.

FRANCESCA ESPAÑOL BERTRAN, JOAN VALERO MOLINA: Prefaci
FRANCESCA ESPAÑOL BERTRAN: La portalada gòtica a Catalunya
JESÚS CRIADO MAINAR: Portadas góticas en el viejo reino de Aragón: estado de la cuestión
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA: Accessos a l’infinit. Les portalades gòtiques valencianes i la seva iconografia
TINA SABATER: Les portalades gòtiques a Mallorca. Temes i funcions
FRANCESC FITÉ LLEVOT: Models i evolució del portal en el romànic tardà de la Catalunya de ponent i la introducció dels nous models gòtics (s. XIII-XIV)
MARCELLO ANGHEBEN: Le portail central de la cathédrale de Tarragone et l’évolution du Jugement Dernier entre le XIe et le XIVe siècle
ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ: La desapareguda portalada gòtica de Santa Maria de Tàrrega
JOAN VALERO MOLINA: El projecte de la portalada major de la catedral de Barcelona. El mestre Carlí i el seu entorn professional
CARME DOMÍNGUEZ RODÉS, SÍLVIA CAÑELLAS I MARTÍNEZ: Els vitralls a les façanes gòtiques catalanes
JOAQUIM GRAUPERA GRAUPERA: Les portades seriades del darrer gòtic al Baix Maresme i Vallès Oriental i el comerç de materials prefabricats en pedra de Montjuïc
MAGDALENA CERDÀ GARRIGA: La imatge de Maria a les portalades del gòtic mallorquí. Obres isolades i descontextualizades
ANTÒNIA JUAN VICENS: Motius fitomòrfics i elements de marginalia a les portalades gòtiques de les Balears. Una aproximació a l’evolució de les formes i als artífexs
PERE ROVIRA, RAMON SOLÉ: Alguns aspectes al voltant del procés de conservació i restauració de la portada gòtica de l’església de Sant Salvador de Vilanova de Meià (la Noguera)
JOAN RAMON GONZÁLEZ, JOANA XANDRI, JOSEP E. MEDINA: Les discretes portalades del convent trinitari d’Avinganya (Seròs)
ANDREU GALERA PEDROSA: La portada major del temple parroquial de Sant Miquel de la vila de Cardona (segles XIV-XXI)
SAMUEL GARCÍA LASHERAS: El pórtico meridional de la catedral de Huesca: una recreación del Santo Sepulcro de Jerusalén en el contexto de las representaciones del drama litúrgico en Semana Santa
ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ, FRANCESC FITÉ LLEVOT: Bertran de la Borda i l’obra de la portalada meridional de l’església de Sant Llorenç de Lleida
JOAN VALEROMOLINA: La portalada de Santa Maria de Castelló d’Empúries i els seus artífexs