Joan Valero

Lambard. Estudis d’art medieval, 22

Lambard. Estudis d’art medieval, 22 (2010 – 2011)Institut d’Estudis Catalans.
ISNN:  0214-4573

ALBERTO VELASCO GONZÀLEZ: L’Exposició retrospectiva de Barcelona de 1867 i els seus inicis del col·leccionisme de pintura gòtica a Catalunya.
VICENTE DE LA FUENTE BERMÚDEZ: Del altar a la vitrina. El coleccionismo del arte románico.
SEBASTIÀ SÁNCHEZ SAULEDA: Col·leccionisme, art i reminiscències medievals: Charles Deering i el palau Maricel de Sitges.
JOAQUIM GRAUPERA I GRAUPERA: Col·leccionisme privat i patrimoni local. La fundació del Museu de Mataró (1894).
FRANCESC FITÉ LLEVOT: Puig i Cadafalch i la primera intervenció a Sant Pere d’Àger (1922-1923).
FRANCESCA ESPAÑOL I BERTRAN: L’Art al servei de Jaume II: els mausoleus dinàstics i el claustre de Santes Creus portaveus àulics.
ROSA MARIA MARTÍN I ROS: Les Capes del cardenal Albornoz i del bisbe Bellera: una mateixa lectura iconogràfica per a dos moments del brodat anglès del segle XIV.