Joan Valero

La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic

TINA SABATER; EDUARDO CARRERO (dir.). La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic, XXVIII Jornades d’Estudis Històrics Locals, Palma, 2010, 440 p.
ISBN: 978-84-95876-63-8
MARIA BARCELÓ CRESPÍ: Configuració urbana de la Ciutat de Mallorca medieval.
OLIVER POISSON: El turisme pot salvar el patrimoni i la cultura?
ANTONI ROSSELL: Literatura medieval i “patrimoni inmaterial”.
AMADEU SERRA DESFILIS: Arquitectura y poder civil en las ciudades de la Corona de Aragón (siglos XIII-XV).
ROSA M. TERÉS: Els itineraris dels artistes i la difusió dels models: arquitectes i escultors a la Corona d’Aragó.
ESPERANÇA BERTRAN; M. PILAR SASTRE: El toc de les hores i el convent dels Predicadors de Ciutat de Mallorca.
MARGALIDA BERNAT I ROCA: De madîna a urbs gòtica: Ciutat de Mallorca, 1230-1300.
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA: Liturgia y espectáculo. Apuntes sobre la conveniencia (o no) de una recuperación patrimonial.
ANTÒNIA JUAN VIVES: L’escultura arquitectònica a l’església parroquial de Sant Jaume de Palma: un patrimoni oblidat.
GABRIEL LLOMPART: El relleu de la Verge amb l’Infant de l’església de Santa Fe.
FRANCISCO MOLINA BERGAS: Llegats testamentaris a l’obra de la Seu (1350-1355).
GUILLEM MORRO VENY: La indústria farmacèutica en una ciutat gòtica: l’apotecaria de Bartomeu Claret (+1462).
JOANA M. PALOU I SAMPOL: L’escultura del deambulatori de Santa Eulàlia (1230-1250).
ANTONI PONS CORTÉS: La tomba de Jaume II a la Seu de Palma i el seu cerimonial de la festivitat del dia de les morts.
EDUARDO PASCUAL RAMOS: Evolución post-medieval de la construcción palaciega sobre la muralla de Palma: Ca la Torre.
GUILLEM ALEXANDRE REIS I PLANELLS: Les inscripcions àrabs del Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà.
TINA SABATER: Sobre patrimoni dispers. Reconstitució de la Predel·la de Santa Úrsula.
M. PILAR SASTRE ALZAMORA: La iglesia de Santo Domingo de Palma. Hipótesis de su emplazamiento.
JAUME SASTRE MOLL: Arquitectes i picapedrers en el Regne de Mallorca durant la dinastia privativa (1311-1343).
GABRIEL SEGUÍ I TROBAT: La Consueta de Sagristia de la Seu de Mallorca de 1511.
EVA SERRANO; ALEJANDRO YSASI: Estudio de la obra de don Rafael de Isasi Ransome “Notas para la iconografía de la Virgen en Mallorca. Tomo I. La Virgen en Palma y sus alrededores”.
FRANCESCA TUGORES TRUYOL: El procés de tutela i restauració del convent de Sant Francesc de Palma (1835-1936). L’actuació de la Comissió Provincial de Monuments.
GASPAR VALERO I MARTÍ: Població, propietat i urbanisme de la Ciutat de Mallorca segons els Estims de 1576.
ANDREU JOSEP VILLALONGA VIDAL; GUILLEM FIOL PONS: El Santcrist del Noguer: estudi historicoartístic i diagnosi per imatge en el marc de la seva restauració.