Joan Valero
Els monestirs medievals

Els monestirs medievals

Els monestirs medievals. IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, Mataró, 2011, 126 p.
JOAN F. CABESTANY: El monestir medieval en la geografia de la Catalunya Vella.
JESÚS RODRÍGUEZ BLANCO: Els monestirs medievals de l’Alt Maresme: Sant Pol i Santa Maria de Roca Rossa.
JOSEP BAUCELLS I REIG: Els donats medievals en les ermites del Maresme.
JOAQUIM GRAUPERA I GRAUPERA: Els monestirs del Baix Maresme. Una visió de conjunt.
JOAQUIM GRAUPERA I GRAUPERA, JAUME VELLVEHÍ I ALTIMIRA: Les propietats dels monestirs catalans en el Maresme.
NÚRIA-MONTSERRAT FARRÉ I BARRIL: De l’ordre i la virtut: aspectes de la vida monàstica a l’Europa dels segles X-XI segons la Regla de Sant Benet.
JORDI BOLÒS I MASCLANS: Una aproximació als monestirs medievals: els documents escrits, la cartografia i l’arqueologia del paisatge.
RAMON MARTÍ I CASTELLÓ, JORDI COLOMER I SALOMÓ: “Monasteriola”: petits monestirs d’antiga fundació.
JOAN BOU I ILLA, JAUME VELLVEHÍ I ALTIMIRA: Propietats i influència territorial del monestir de Santa Maria de Roca Rossa (Tordera).
MARIA LAFUENTE, ROGER SALA, ALEXIS SERRANO: Resultats de la prospecció geofísica realitzada al priorat medieval de Sant Pere de Clarà, Argentona (El Maresme).
XAVIER MARCÓ I MASFERRER: El monestir de Sant Feliu de Guíxols i els remences de la Vall d’Aro a la segona meitat del segle XV.
ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT: Sant Salvador de Breda: un obscur cas de vincles entre llinatges aristocràtics i institucions monàstiques a la Baixa Edat Mitjana.
NATÀLIA SALAZAR ORTIZ: Primeres intervencions arqueològiques al Monestir de Santa Maria de Lavaix (2003-2005) El Pont de Suert, Alta Ribagorça.
CARLES DÍAZ MARTÍ: Donats jerònims als protocols del notari Narcís Gerard Gili (segle XV).
ANTONI LLAGOSTERA FERNÁNDEZ: Dos plànols del monestir de Santa Maria de Ripoll d’inicis del segle XVIII (1728-1731).
JOAN FRANCESC CLARIANA I ROIG, MARTA PREVOSTI I MONCLÚS: Nota sobre la ceràmica de cuina tardoromana de l’abocador de Torre Llauder (Mataró).
JOAN CARLES ALAY RODRÍGUEZ, JOAN FRANCESC CLARIANA I ROIG: El capitell bizantí de Santa María de Mataró (Maresme) i la IV Croada.
MONTSERRAT RICHOU I LLIMONA: Vers una caracterització de la pagesia baix medieval dins d’un àmbit regional.
MONTSERRAT JARDÍ ANGUERA: El pintor Bernat Goffer i les portes del retaule de Premià de Dalt.
BENET OLIVA I RICÓS: Pere Joan Ferrer (1431-1512), baró del Maresme. Per una renovació historiogràfica.
TONI LLAMAS I MANTERO: La persecució de la bruixeria a Caldes de Montbui: Eulàlia Úrsula una “bruixa” salvada per la Inquisició (1623).
JOAN CARLES ALAY RODRÍGUEZ: El Castell de Burriac: darrers esdeveniments (2004 – 2007).
Compartir...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn